Mer natur på jobbet

Vi tror på kraften i att vara utomhus. I vardagen. På jobbet. Lite varje dag. Och nära naturen.

Våra kurser och workshops håller vi i stor utsträckning utomhus och vi vill även inspirera andra till att prova att få in mer natur på jobbet i sin vardag.

Vi vet att långvarigt stillasittande och brist på dagsljus påverkar oss negativt, ändå tillbringar vi en stor del av våra vardagar inomhus i kontorsmiljöer. Vad skulle hända om vi istället flyttade ut en del av vår arbetsdag utomhus, till naturen? Genom forskning och egna erfarenheter vet vi att mer natur i vardagen hjälper oss att må bättre, prestera bättre och bidra till ett bättre samhälle.

Material om Utomhusarbete

En guide till utomhusarbete
Vill du prova på att jobba mer utomhus? Eller inspirera andra till att våga flytta ut en del av arbetsdagen i naturen?
Ladda ner och inspireras genom vår Guide till utomhusarbete (klicka på länken för att ladda ner). 

Karta med Promenadrutter i Stockholms city
Även om man jobbar mitt i stan går det att hitta utemiljöer som passar fint för en stunds variation och utevistelse. Platser för möten med andra eller för att reflektera eller återhämta på egen hand. För att uppmuntra till mer utomhusjobb i stan har vi tagit fram en enkel karta med förslag på promenadrutter med bra utemötesrum.

Ladda gärna ner kartan och ge dig på en pratpromenad eller tankegång och utforska Stockholms utemiljöer:
Karta över Promenadrutter i Stockholm (klicka på länken för att ladda ner)

Nyttja utemiljöer
Hur kan vi använda miljöerna runt våra arbetsplatser för att få in mer natur på jobbet? Vi har inspirerats av en modell med zoner från SLU Alnarp och tillämpat det på arbetsplatser - hur vi får in mer naturkänsla inomhus, hur vi använder våra gemensamma ute-utrymmen och vilka miljöer som finns att använda utanför dörren runt våra arbetsplatser. 

Lyssna på en video som summerar våra tankar kring att nyttja utemiljöer: Nyttja utemiljöer

Om forskning

Det finns spännande forskning kopplat till Mer natur på jobbet och naturens hälsoeffekter. Just när det gäller kontorsarbete utomhus är forskningen inte så omfattande ännu, det här är något av ett nytt område. Men området kring naturens hälsoeffekter har studerats ur många olika perspektiv, så det finns en hel del studier och spännande projekt som hjälper oss bättre förstå effekterna.  

Här är några bra startpunkter att utgå ifrån som vi baserat mycket av våra insikter på. Är det något speciellt du undrar över eller vill du ha fler tips så hör av dig. 

Stick Ut Malmö, ett interaktivt forskningsprojekt kring just kontorsarbete utomhus
Ute är Inne - Kom igång med kontorsarbete utomhus,  Susanna Toivanen
Give your ideas some legs: The positive effect on walking on creative thinking, Marily Oppezzo and Daniel L. Schwartz
Närmare naturen - Vetenskap och vetskap om varför vi mår bra därute, Mats & Åsa Ottosson - en bra sammanställning av olika forskningsprojekt och rön generellt om naturens hälsoeffekter
Grönt är skönt (naturens påverkan på välmåendet) - Dumma människor podcast (#75)
Vård, omsorg och rehabilitering utomhus: teori, praktik och nya perspektiv - Åsa Engström, Päivi Juuso, Madeleine Liljegren, Lotta Lundmark Alfredsson (2022).
Hjärnstark, Anders Hansen - om rörelsens betydelse för våra hjärnor

Vill du veta mer?

Vi kommer gärna till dig och dina kollegor med vår inspirationsworkshop kring hur ni kan komma igång med mer natur på jobbet.

  • 1 timme - inspirationsworkshop Mer natur på jobbet, gärna utomhus. Workshopen kan till exempel ges som en del av en längre konferens. Det fungerar även att köra den här workshopen digitalt. 
  • Halvdag - workshop utomhus där vi djupdyker i ämnet Mer natur på jobbet.  Här får gruppen aktivt prova på olika aspekter av att flytta ut arbetet samt reflektera över hur vi tar med oss det till vår egen vardag. 

Vi hjälper gärna till att både planera och genomföra utekonferenser med era grupper.

Hör av er så pratar vi vidare! Kontakta oss på info@utochinsikter.se