Om oss

UtochInsikter är ett nav för ett bättre arbetsliv som drivs av Annika Widmark och Åsa Dickson. 

Vi vill bidra till att skapa nytta och energi på alla sorters arbetsplatser. Vi är ledare som sticker ut! 

Vi har båda arbetat länge med att stötta grupper och individer i olika typer av organisationer och miljöer. Under de åren har vi samlat på oss erfarenheter, metoder och berättelser som vi använder oss av för att inspirera andra. Vi drivs av ett ständigt lärande och med UtochInsikter vill skapa en plats där vi kan fortsätta lära oss tillsammans med andra. Där vi kan prova nya angreppssätt, idéer, tankar och experiment, där vi kan jobba lite ut och in. Allt för ett mer kreativt och produktivt arbetsliv! 

Vi är övertygade om vikten av att tillbringa tid utomhus och att även flytta delar av arbetsdagen utomhus. Promenadmöten, gruppmöten för reflektion och vision, konferenser och kurser, mycket blir bättre av inslag av rörelse och natur. Vi deltar också aktivt i friluftsliv i olika former och är utbildade Friskvårdsguider via Utemaningen

“Lugna och trygga facilitatorer”

“Samspelet mellan Åsa och Annika, ni kompletterar varandra så bra”

“Ni har en härlig energi som är smittsam.”

Utbildare

Åsa Dickson

Jag tror på kraften och energin i att förena effektivitet med arbetsglädje. Det ena är grogrunden för det andra, och det verkar stämma på alla sorters arbetsplatser. 

Åsa är arbetslivspedagog med medicinbakgrund och arbetar på ett flertal arbetsplatser med individer, grupper och ledare som vill utveckla sig själva och sin verksamhet.


Sedan 2019 är hon deltidsanställd på Karolinska för att facilitera och driva förbättringsarbete tillsammans med vårdens personal. Åsa bidrar till att många arbets- och mötesmoment flyttas ut i friska luften. 


Utbildare

Annika Widmark

Jag vill bidra till världen genom att inspirera till hållbara arbetsplatser med kreativa och produktiva arbetssätt för organisationer, team och individer. Gärna utomhus.

Annika jobbar som agil coach med fokus på värdeskapande produktutveckling. Hon coachar ledare och team för att kontinuerligt förbättra arbetssätt kring ledarskap, grupputveckling, facilitering för att skapa välfungerande team som levererar värde. 


En röd tråd de senaste åren har varit att kombinera arbetslivet med friluftsliv, det betyder att på egen hand och tillsammans med ledare och team utforska hur vi kan flytta mer av vårt kontorsarbete utomhus. För ännu mer kreativa, produktiva och hållbara arbetsplatser.