Om oss

UtochInsikter är ett nav för ett bättre arbetsliv som drivs av Åsa Dickson, Anna Stråle och Annika Widmark.

Vi vill bidra till att skapa nytta och energi på alla sorters arbetsplatser. Vi är ledare som sticker ut! 

Vi har arbetat länge med att stötta grupper och individer i olika typer av organisationer. Under de åren har vi samlat på oss erfarenheter, metoder och berättelser som vi använder oss av för att inspirera andra. Vi drivs av ett ständigt lärande och med Ut&Insikter vill skapa en plats där vi kan fortsätta lära oss tillsammans med andra. Där vi kan prova nya angreppssätt, idéer, tankar och experiment, där vi kan jobba lite ut och in. Allt för ett mer kreativt och produktivt arbetsliv! 

Vi är övertygade om vikten av att tillbringa tid utomhus och att även flytta delar av arbetsdagen utomhus. Promenadmöten, gruppmöten för reflektion och kreativitet, konferenser och kurser, mycket blir bättre av inslag av rörelse och natur. Vi deltar också aktivt i friluftsliv i olika former och Annika & Åsa är utbildade Friskvårdsguider via Utemaningen

“Lugna och trygga facilitatorer”

“Samspelet mellan er, ni kompletterar varandra så bra”

“Ni har en härlig energi som är smittsam.”

Åsa Dickson

Jag tror på kraften och energin i att förena effektivitet med arbetsglädje. Det ena är grogrunden för det andra, och det verkar stämma på alla sorters arbetsplatser. 


Åsa är arbetslivspedagog med medicinbakgrund och arbetar på ett flertal arbetsplatser med individer, grupper och ledare som vill utveckla sig själva och sin verksamhet.


Sedan 2019 är hon deltidsanställd på Karolinska för att facilitera och driva förbättringsarbete tillsammans med vårdens personal. Åsa bidrar till att många arbets- och mötesmoment flyttas ut i friska luften. 

Anna Stråle

Jag kombinerar gärna arbetsliv med uteliv. Min drivkraft är att hjälpa grupper att utvecklas och chefer och ledare att hitta en långsiktigt hållbar arbetssituation.


Anna har jobbat drygt 25 år inom IT-branschen i olika ledar- och chefsroller. Hon har varit med och byggt upp fler IT-verksamheter från grunden och hon har stöttat CIOer i att öka engagemang och transparens i deras IT-organisationer.


Hon har också jobbat som förändringsledare och brygga mellan verksamhet och IT i många stora IT-initiativ. Att stötta individers, gruppers och organisationers utveckling är en av hennes starkaste drivkrafter.

Annika Widmark

Jag vill inspirera till hållbara arbetsplatser med kreativa och produktiva arbetssätt för organisationer, team och individer.  Gärna utomhus.


Annika jobbar som agil coach, där hon coachar ledare och team runt kontinuerlig förbättring för att bidra till välfungerande team som levererar värde. 


En röd tråd de senaste åren har varit att kombinera arbetslivet med friluftsliv, att på egen hand och tillsammans med ledare och team utforska hur vi kan flytta mer av vårt kontorsarbete utomhus. För ännu mer kreativa, produktiva och hållbara arbetsplatser.