Om oss

UtochInsikter är ett nav för ett bättre arbetsliv som drivs av Annika Widmark, StoryGuide och Åsa Dickson, Verkningsglad. 

Vi vill bidra till att skapa nytta och energi på alla sorters arbetsplatser. Vi är mötesledare som sticker ut! 

Vi har båda arbetat länge med att stötta grupper och individer i olika typer av organisationer och miljöer. Under de åren har vi samlat på oss erfarenheter, metoder och berättelser som vi använder oss av för att inspirera andra. Vi drivs av ett ständigt lärande och med UtochInsikter vill skapa en plats där vi kan fortsätta lära oss tillsammans med andra. Där vi kan prova nya angreppssätt, idéer, tankar och experiment, där vi kan jobba lite ut och in. Allt för ett mer kreativt och produktivt arbetsliv!

Vi är övertygade om vikten av att tillbringa tid utomhus och att även flytta delar av arbetsdagen utomhus. Promenadmöten, gruppmöten för reflektion och vision, konferenser och kurser, mycket blir bättre av inslag av rörelse och natur. Vi deltar också aktivt i friluftsliv i olika former och är utbildade Friskvårdsguider via Utemaningen

Sagt om oss

“Lugna och trygga facilitatorer”

“Samspelet mellan Åsa och Annika, ni kompletterar varandra så bra”

“Ni har en härlig energi som är smittsam.”

Utbildare

Åsa Dickson

Jag tror på kraften och energin i att förena effektivitet med arbetsglädje. Det ena är grogrunden för det andra, och det verkar stämma på alla sorters arbetsplatser. 

Åsa är arbetslivspedagog och arbetar på ett flertal arbetsplatser med individer, grupper och ledare som vill utveckla sig själva och sin verksamhet. Under 2020 är hon deltidsanställd på Karolinska för att facilitera och driva förbättringsarbete tillsammans med vårdens personal. Åsa bidrar till att många arbets- och mötesmoment flyttas ut i friska luften. 


Utbildare

Annika Widmark

Jag vill bidra till världen genom att inspirera till kreativa och produktiva arbetssätt för organisationer, team och individer.

Annika jobbar som agil coach och stöttar företag och organisationer med fokus på värdeskapande produktutveckling via sitt eget företag StoryGuide. Under 2020 har hon ett uppdrag på SEB för att stötta leveransteam och chefer i deras agila resa. Annika har en passion för visuell kommunikation och kör kurser och workshops för att hjälpa andra att våga vara visuella.