Erbjudanden

Här hittar du våra erbjudanden just nu hos Ut&insikter. Vi jobbar  gärna med våra kunder och samskapar olika upplägg utifrån era behov. Så hör gärna av dig om du har några tankar eller frågor så pratar vi vidare tillsammans: info@utochinsikter.se

LEDARE SOM STICKER UT

Utveckla ditt ledarskap tillsammans med andra i kreativ utomhusmiljö med utrymme för reflektion och lärande.

TILLITSVERKSTAD

Skapa förutsättningar för trygghet, tillit och samarbete i en grupp genom att utvecklas tillsammans. 

MÖTESLEDNING

Vässa din förmåga att leda möten och workshops, för att skapa kreativa möten som ger  resultat.