Tillitsverkstad


Skapa förutsättningar för tillit och trygghet i en grupp 


Tillitsverkstad 

Under en Tillitsverkstad skapar vi utrymme i en grupp för att bygga tillit och teamkänsla, lära känna varandra bättre samt skapa förutsättningar för gott samarbete i vardagen.

En Tillitsverkstad med Ut&insikter bygger på aktivt deltagande där gruppen gemensamt får reflektera och samtala utifrån olika perspektiv och teman. Deltagarna får även rymd för egen tid och självreflektion.

Gruppen lär känna varandra bättre genom gemensamma upplevelser som bygger tillit och som skapar förutsättningar för en bättre fungerande grupp i med- och motgång i vardagen.
De metoder och arbetsverktyg vi använder under verkstaden kan deltagarna ta med och återanvända i sitt arbete, med sina egna grupper eller kollegor. 

Vårt koncept bygger på att vi flyttar ut så stor del av dagarna som möjligt till naturen, allt för att ge bästa förutsättningar för kreativitet, trygghet och välmående. Vi grundar vårt arbete på forskning kring naturens hälsoeffekter där vi vet att vistelse i naturen har positiv påverkan på vårt välmående och kan motverka stress. Naturen kan också bidra till att boosta kreativitet och bygga relationer genom trygga samtal. 

Upplägg

Tillitsverkstaden är utformad för att utveckla och stärka en ledningsgrupp eller ett arbetslag, ett team.  Upplägget skräddarsys utifrån era behov och önskemål för att få ut bästa möjliga resultat.

Exempel på moment som vi inkluderat i tidigare Tillitsverkstäder med grupper:

  • Reflektion om ledarskap - parpromenad med reflektion kring hur ser vår målbild för ledarskap ut och vad vi kan göra för att nå dit?
  • Starka tillsammans - självreflektion kring mina styrkor och vad jag kan bidra med i gruppen samt gemensam reflektion om gruppens samlade styrkor
  • Starka i stormen - hur hanterar vi stress och hur kan vi hjälpa varandra i jobbiga situationer?
  • Personlig hållbarhet - hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö och kan vi som ledare vara förebilder för våra medarbetare och kollegor?
  • Stubbsittning och skogsdopp - egen tid för återhämtning i naturen
  • Medtag - hur förvaltar vi de insikter vi gjort under verkstan och hur tar vi med oss dessa in i vår vardag?

Momenten utförs så mycket som möjligt utomhus, till exempel i form av pratpromenader, lägereldssamtal och faciliterade workshop-pass i naturen. 

Formatet för en Tillitsverkstad kan variera från en halvdag till två dagar med övernattning. Genom en övernattning bjuder vi deltagarna på rymd för egen återhämtning samt möjlighet till social samvaro i gruppen. 

Om Tillit

I arbetslivet är fenomenet tillit ofta nedprioriterat i organisationers och ledares iver att räta ut processer, optimera arbetssätt och effektivisera verksamheter. Lite märkligt, när så mycket skulle vara vunnet och enklare uppnått om man jobbade mer med att öka tilliten.  

Vad är det som gör att många organisationer idag fokuserar på att skicka folk på externa utbildningar eller att köpa in metoder, modeller och verktyg för att öka effektivitet? Vad är det som gör att vi först söker stöd utifrån, när det som på riktigt och långsiktigt gör skillnad handlar så mycket mer om att blicka inåt, för att bygga starka team. Team som vågar misslyckas, team som vågar lyckas, team som flyger tillsammans. 

Hur gör man då? Det finns givetvis ingen quick-fix. Det är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och tålamod. Men det spännande är att arbetet ofta upplevs både lustfyllt och energigivande. Det handlar om att skapa förutsättningar för människor att mötas på riktigt. Att förstå sig själv och sina kollegor och att hitta hur just vi kan jobba bra tillsammans i vardagen. Hur ska vi dra nytta av våra styrkor och hur ska vi täcka upp för våra svagheter tillsammans? Att skapa tid för gemensam reflektion och ärliga samtal i vardagen. Det är en god start.

Tack, det blev ett minne för livet!

Skönt att bara få vara - inga krav på prestation

Fint med tid att lära känna varandra, att umgås och att få reflektera

Härligt med utemiljön, frisk luft och lägereld!

Praktiska detaljer

Datum

Kontakta oss för att diskutera möjliga datum för en Tillitsverkstad för er grupp. 

Plats

Plats bestämmer vi gemensamt utifrån era behov och önskemål. Vi brukar använda oss av någon konferensanläggning där vi har tillgång till både en fin utemiljö och bekvämligheter inomhus. 

Pris

Kontakta oss för offert med pris utifrån omfattning av just er Tillitsverkstad. 

Låter det här intressant?

Hör av dig så pratar vi mer om hur vi skulle kunna utforma en Tillitsverkstad för just er grupp.  
Använd formuläret nedan eller mejla till oss på info@utochinsikter.se 

Genom att anmäla dig samtycker du till e-postutskick från oss. Dina uppgifter delges aldrig någon annan och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke via en avregistreringslänk i varje mail.