Mötesledning

Världen behöver mötesledare som sticker ut!

Dagens arbetsliv bygger på att vi samarbetar för att skapa resultat. Att facilitera möten och workshops har därför blivit en central förmåga för att skapa nytta. Hos oss vässar du din förmåga och utvecklas tillsammans med andra. Tillsammans blir vi mötesledare som sticker ut, som på riktigt hjälper grupper att utvecklas och att nå sina mål med hjälp av kreativa och trygga metoder. Både ute och inne. 

Arbetslivet har nämligen mycket att vinna på att vi jobbar utomhus ibland. Mötesledare som sticker ut har koll på vad som passar att göra ute, och varför det numera är så inne.

Vi har tillsammans med engagerade mötesledare utvecklat ett deltagardrivet program med målet att vässa, lyfta, trimma, träna och utveckla mötesledare. Vi experimenterar med verktyg, tricks och metoder, vi reflekterar och diskuterar.

Tillsammans bygger vi framtidens möteskultur.

AKTUELLT

Visuella möten, digital verkstad

Utveckla din visuella förmåga i vår digitala verkstad där vi träffas på distans. Tillsammans övar vi på hur vi kan använda visualiseringar för att få kreativa möten, för att lösa problem och hitta nya idéer. Vi träffas ett antal gånger på distans och innehållet anpassas utifrån deltagarnas egna utmaningar, idéer och önskemål.

Skärgårdsverkstad för mötesledare, 2 dagar

Vi erbjuder ett längre upplägg med mötesledarverkstad, där vi under två dygn tar oss ut i skärgården för kreativa övningspass. Det är ett tillfälle där vi tillsammans övar, lär och experimenterar för att utvecklas som mötesledare. Tillsammans sätter vi ihop ett innehåll som gör att vi får ut bästa möjliga nytta av tiden. Vi kommer också ha tid för återhämtning och naturupplevelser i den inspirerande utemiljön. I upplägget ingår  individuell coaching både innan och efter träffarna. 

Utvecklingsprogram för mötesledare

Vi hjälper dig att utvecklas som facilitator genom ett deltagardrivet utvecklingsprogram under tre tillfällen. Deltagardrivet betyder att innehållet bestäms av deltagarna utifrån deras behov och önskemål och baserat på erfarenheter från vardagen. Programmet baseras på coachledda övningspass samt pass där deltagarna själva bidrar med  egna metoder, tips och berättelser.

Facilitering och mötesledning

Vi kan stötta dig och din organisation med facilitering och mötesledning. Allt från att planera och leda möten och workshops, hålla inspirationsföreläsningar till att coacha era medarbetare till att växa som mötesledare.


Kontakta oss för mer information så kommer vi fram till ett bra upplägg!