Ledarskap

Vi vill bidra till ett innovativt, modernt, naturnära och mänskligt ledarskap. En värld i ständig förändring kräver en ny ledarskapskultur och med det även nya förhållningssätt och förmågor. Vi behöver ett ledarskap som ser till individens behov, som uppmuntrar kreativitet och innovation och som ger förutsättningar för en lättrörlig verksamhet med kunden i fokus. 

Vad gör vi?

Vi arbetar med individer, grupper och företag som vill stärka sitt ledarskap. Som vill utmana, utveckla och förändra. Som förstår att ledarskap är en livslång förmåga som behöver underhållas. 


Hur jobbar vi?

Vi utgår ifrån vårt koncept med verkstäder, ett praktiskt tillfälle där vi tillsammans övar, lär och experimenterar för att utvecklas som ledare. Deltagarna på verkstan tar med sig egna utmaningar, idéer, tekniker som de vill öva på eller dela med sig av. Tillsammans sätter vi ihop ett innehåll som gör att vi får ut bästa möjliga nytta av tiden. Vi träffas i en kreativ miljö där vi också flyttar mycket av arbetet utomhus för att maximera vår kreativitet.

Verkstad för ledare kan vi ge företagsanpassat, hör av dig så hittar vi en lösning som passar bäst för er. Vi kan även köra kortare inspirationsworkshops för att utforska ämnet ledarskap tillsammans med er. 

Utvecklas med oss!

Under hösten 2021 påbörjar vi en pilot för vårt utvecklingsprogram för naturnära ledare. En möjlighet att tillsammans utveckla vår förmåga till ledarskap genom aktiva pass och kompetensutbyte, allt i en kreativ naturnära miljö. 

Är du intresserad och vill vara med och utveckla ditt ledarskap tillsammans med andra ledare från olika organisationer och branscher?