Visuella möten

Vässa din visuella förmåga för mer kreativa och värdeskapande möten!

Genom att använda visualiseringar på möten, workshops och i samtal kan vi nå bättre resultat. Vi blir mer kreativa, vi ser fler perspektiv, vi engagerar och involverar alla deltagare, vi ser till att vi alla förstår varandra. 

För att stärka din visuella förmåga behöver du återerövra känslan av att vara trygg med pennan i handen. Att genom enkla symboler och tekniker förmedla och fånga ett budskap. 


VÅRA AKTUELLA ERBJUDANDEN

Visuella möten - digital verkstad

Utveckla din visuella förmåga i vår digitala verkstad där vi träffas på distans. Tillsammans övar vi på hur vi kan använda visualiseringar för att få kreativa möten, för att lösa problem och hitta nya idéer. Vi träffas ett antal gånger på distans och innehållet anpassas utifrån deltagarnas egna utmaningar, idéer och önskemål.

Kurs Visuella möten

Vi träffas under tre halvdagar och tillsammans tränar vi på att visualisera. Vi bygger en bildbank med enkla symboler, vi ser hur vi kan använda visualiseringar för att anteckna under ett möte, för att presentera ett budskap och hur vi kan visuellt facilitera möten som ger verkligt värde.


För närvarande har vi inget datum bokat pga corona-läget, men anmäl ditt intresse så återkommer vi!

Inspirationsworkshop

Vi kan på kort tid tillsammans inspireras till att våga använda visualiseringar mer. Genom en aktiv workshop där vi ritar tillsammans, bevisar vi att alla kan rita. Vi kopplar workshopen till er vardag för att se hur visualiseringar kan hjälpa er att bli mer framgångsrika på era möten och workshops.


Workshopen kan skräddarsys enligt era önskemål, allt ifrån 1 timme till en heldag. Den kan även ges digitalt. 

Coacha visuella möten

Coachning

Har du en utmaning som skulle må bra av en visuell problemlösning? Vi kan tillsammans med en whiteboard och en penna ta oss an utmaningen och genom enkla bilder generera idéer, analysera, reflektera och komma till insikt.